EUROPE Link


Nederlands 
EU.
PAYS-BAS
économie ::: ECONOMY

CPB  Netherlands Bureau for Economique Policy Analysis (nl/en)
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek (nl)
COS  Centrum voor Onderzoek en Statistiek (nl)
Belastingdinst  Dutch tax authority (nl)
Kamer van Koophandel handelsregister / Chambers of Commerce and Industry (nl)
The Netherlands Foreign Trade Agency (nl/en)
NFIA  Netherlands Foreign Investment Agency (nl/en)
Fenedex  The Grootste Nederlandse Export Promoter (nl)
Esomar  World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (en)
HIDC  Holland International Distribution Council, see also the publications (nl)
NEC  Nederlandse Export Combinatie (nl/en/fr/de/es)
DNB  De Nederlandsche Bank (nl/en)
GOUVERNEMENT ::: GOVERNMENT

The Netherlands EU Presidency 2016 / Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (nl/en/fr/de)
Ministerie van Buitenlands Zaken / Ministry of Foreign Affairs (nl/en)
The Netherlands Scientific Council for Government Policy (nl/en)
AWT  Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid (nl/en)
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (en/nl)
Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland (nl)
SP  Socialistische Partij (nl)
Groen Links / Gauche verte (nl)
De Groenen (nl)
SOCIAL

Ministerie van Social zaken en werkgelegenheid (nl/en)
Sociale Zekerheid / Social Security (nl)
SVB  Sociale Verzekeringsbank / The Social Insurance Bank (nl/de/en/fr/es/tr)
UWV  Uitvoering Werknemersverzekeringen / National Institute for Social Security (nl)
Social science information system based at the University of Amsterdam (en)
VNO-NCW  Confederation of Netherlands Industry and Employers (nl/en)
STVDA  Stichting van de Arbeid / The Labour Foundation (nl/en/fr/de)
SER  Sociaal Economische Raad / Social and economic council (nl/en/fr/de/es)
SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau (nl)
FNV  Federatie Nederlandse Vakbeweging (nl)
CNV  National Federation of Christian Trade Unions (nl/en)
CULTURE

Europe by People is the arts and design programme organised during the Dutch presidency of the Council of the European Union in 2016 (en)
Van Gogh Museum
in Amsterdam (EU.)
Artsy’s Vincent Van Gogh page (en)
Rijksmuseum national museum of Netherlands art and history (EU.)
De Pont  Foundation for Contemporary Art (nl/en)
Gemeente museum Den Haag (nl/en)
Galeries  De site voor Kunst (nl)
Boijmans Van Beuningen Museum (nl/en)
Kunsthal (nl/en)
Nederlands Foto Museum (nl/en)
Bonnefanten Museum (nl/en)
Museum De Pont (nl/en)
Gemeente Museum (nl/en)
Netherlands Lost Cities - Verdwenen dorpen in Nederland, Interactive Map (nl)
VOYAGE ::: TRAVEL

The Netherlands Board of Tourism & Conventions Info (EU.)
Amsterdam hotel booking online with discounts. Check our rates for Netherlands hotels (nl/en/de)
Den Haag (nl/en/de/fr/es/it/jp)
Gemeente Den Haag (nl/en)
Gemeente Maastricht (nl/en/fr)
Tourism and recreation in Frysland (nl/en/de)
Domburg info  Officele site met informatie van Domburg (nl/de/en fr/es/it)
Gemeente Schiermonnikoog (nl)
Nationaal Park Schiermonnikoog (nl/en/fr)
OV-reisinformatie van deur tot deur (nl)
Stad Vlissingen (nl/de/en)
Natuur & Zo is onderdeel van de gezamenlijke centra 
Voor Natuur en Milieueducatie in Zeeland (nl)
Stranden van Walcheren (nl/de)
media

NRC Handelsblad
De Volkskrant
Het Financieele Dagblad
THINK TANK

ISS
  Institute of Social Studies (en)
IISH  International Institute of Social History (en)
AIAS  Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (nl/en)
EALE  European Association of Labour Economists (nl/en)
CPB Centraal Planbureau / Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (nl/en)
Rathenau Instituut (nl)
EIM  Leading research agency (nl/en)
Club of Amsterdam  Independent, international think tank (en)
TNI  Transnational Institute (en)
Clingendael  Netherlands Institute of International Relations (en)
CESS  Centre for European Security Studies (en)
NKWP  Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek / Dutch Political Science Association (nl/en)
Koninklijke Bibliotheek  Nationale bibliotheek van Nederland / National Library of the Netherlands (nl/en)
National Archives of the Netherlands (nl/en/de/fr/es)
IISG  International Institute of Social History (nl/en)

Copyright © 2002-2016  Europelink.eu - All Rights Reserved | Mentions légales | Contact