EUROPE Link


NederlandsEU.
PAYS-BAS
économie ::: ECONOMY

CPB  Netherlands Bureau for Economique Policy Analysis (nl/en)
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek / Statistics Netherlands (nl)
COS  Centrum voor Onderzoek en Statistiek (nl)
Kamer van Koophandel / Chambers of Commerce and Industry (nl)
Holland Trade and Invest, a Government of the Netherlands portal (nl/en)
NFIA  Netherlands Foreign Investment Agency (nl/en)
Esomar  World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (en)
HIDC  Holland International Distribution Council, see also the publications (nl)
NEC  Nederlandse Export Combinatie (nl/en/fr/de/es)
DNB  De Nederlandsche Bank (nl/en)
GOUVERNEMENT ::: GOVERNMENT

Ministerie van Buitenlands Zaken / Ministry of Foreign Affairs (nl/en)
The Netherlands Scientific Council for Government Policy (nl/en)
AWT  Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid (nl/en)
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (en/nl)
Europese Commissie Vertegenwoordiging in Nederland (nl)
PVV  Partij Voor de Vrijheid (nl)
VVD  De Nederlandse liberale partij (nl)
PvdA  Partij van de Arbeid (nl)
SP  Socialistische Partij (nl)
D66  Dutch Democraten (nl)
CDA  Christen-Democratisch Appèl (nl)
De Groenen  Nederlandse groene partij (nl)
SOCIAL

Ministerie van Social zaken en werkgelegenheid (nl/en)
Sociale Zekerheid / Social Security (nl)
SVB  Sociale Verzekeringsbank / The Social Insurance Bank (nl/de/en/fr/es/tr)
UWV  Uitvoering Werknemersverzekeringen / National Institute for Social Security (nl)
Social science information system based at the University of Amsterdam (en)
VNO-NCW  Confederation of Netherlands Industry and Employers (nl/en)
STVDA  Stichting van de Arbeid / The Labour Foundation (nl/en/fr/de)
SER  Sociaal Economische Raad / Social and economic council (nl/en/fr/de/es)
SCP  Sociaal en Cultureel Planbureau (nl)
FNV  Federatie Nederlandse Vakbeweging (nl)
CNV  National Federation of Christian Trade Unions (nl/en)
CULTURE

Van Gogh Museum in Amsterdam (EU.)
Artsy’s Vincent Van Gogh page (en)
Rijksmuseum  National Museum of Netherlands art and history (EU.)
De Pont  Foundation for Contemporary Art (nl/en)
Gemeente Museum Den Haag (nl/en)
Boijmans Van Beuningen Museum (nl/en)
Kunsthal (nl/en)
Nederlands Foto Museum (nl/en)
Bonnefanten Museum (nl/en)
Gemeente Museum (nl/en)
Galeries  De site voor Kunst (nl)
Netherlands Lost Cities  Interactive Map (nl)

mémoire du monde / world memory
Maison Anne Frank & The Secret Annex (EU.)
Anne Frank Bibliography  United States Holocaust Memorial Museum (EU.)
VOYAGE ::: TRAVEL

The Netherlands Board of Tourism & Conventions Info (EU.)
Amsterdam hotel booking online with discounts (nl/en/de)
Den Haag (nl/en/de/fr/es/it/jp)
Gemeente Den Haag (nl/en)
Gemeente Maastricht (nl/en/fr)
Maastricht Tourism Office (EU.)
Visit Zuid Limburg (nl/en/de)
Tourism Frysland (nl/en/de)
Domburg info  Officele (nl/de/en fr/es/it)
Gemeente Schiermonnikoog (nl)
OV-reisinformatie van deur tot deur (nl)
Stad Vlissingen (nl/de/en)
Voor Natuur en Milieueducatie in Zeeland (nl)
Stranden van Walcheren (nl/de)
media

NRC Handelsblad
De Volkskrant
Het Financieele Dagblad
THINK TANK

ISS  Institute of Social Studies (en)
IISH  International Institute of Social History (nl/en)
AIAS  Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (nl/en)
EALE  European Association of Labour Economists (nl/en)
CPB Centraal Planbureau / Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (nl/en)
Rathenau Instituut (nl)
EIM  Leading research agency (nl/en)
Club of Amsterdam  Independent, international think tank (en)
TNI  Transnational Institute (en)
Clingendael  Netherlands Institute of International Relations (en)
CESS  Centre for European Security Studies (en)
NKWP  Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek / Dutch Political Science Association (nl/en)
Koninklijke Bibliotheek  Nationale bibliotheek van Nederland / National Library of the Netherlands (nl/en)
National Archives of the Netherlands (nl/en/de/fr/es)

Copyright © 2002-2017  Europelink.eu - All Rights Reserved | Mentions légales | Contact